در دنیای کوچک من آدم های بزرگی زندگی می کنند !


تورج پارسی


پنجشنبه یازدهم اگوست دوهزار شانزده


وزیدن باد های سرد این دو روز خبراز پاییز می دهد !  " باد پاییزی " یا نسیم سرد مهرگانی یک جور خلاف جهت " باد نوروزی " است  اما هر دو در نظم طبیعت جا دارند ....... دارم پیاده روی می کنم برخی هنگام باد شدت دارد به قولی تنبون از پا در می آورد !!!

اما باد سرد مرا وادار کرد که در هنگام پیاده روی به گونه ای با باد ستیزه جو  کنار بیایم ! شروع کردم به زمزمه کردن مهر پویا  ! 

نسیم سرد مهرگان ز برگ گل خبر دهد

غروب عشق زندگی به قلب غنچه پا نهد

از این غم ، سراپا گشته این گلزار زیبا

چون مزار آرزوها

فغان شکسته در گلو ، زگریه مرغ آرزو

به گل ز محنت خزان 

دگر نمانده آرزو

از این غم سراپا گشته این گلزار زیبا

چون مزار آرزوها

.........

.........

..........

..........

 مهرپا آهنگ را ساخته  و تورج نگهبان  کلام پر از تصویر  بر آن گذاشته است است که تابلو آشکاری است از غروب  ! صدای  باس باریتون مهر پویا یک جور آشنا ست که می ماند به قول نظامی در خسرو شیرین / گفت و شنود فرهاد و خسرو / از " دار ملک آشنایی " است 

نخستین بار گفتش کز کجایی

بگفت از " دار ملک آشنایی "

مهر پویا طرح نوی بود در موسیقی و صدای باس باریتونش بر " دار ملک آشنایی " افزود !

رسیدم به خانه  قهوه ای تیار می کنم و کامپویتر را فرمان خدمت می دهم !!!

میل ها را می خوانم خبر خوش را دکتر دوستخواه فرستاده که قول حافظ را نقل کردم : خوش خبر باشی ای نسیم شمال ، با سپاس از استاد دوستخواه....


از تندیس عمر خیّام در روسیه پرده بردارى شد


«خیام: خرد، آزادی و زندگی»  


ایتارتاس خبرگزاری رسمی روسیه در گزارش این مراسم گفته ساخت این تندیس و نصب آن در قالب یک طرح مشترک از کشورهای همسایه دریای خزر انجام شده و قصد آن تقویت روابط میان فرهنگی بین ملت ها و اقوام ساکن در سواحل این بزرگترین دریاچه جهان است.خبرگزاری ایرانشهر - دولت محلی آستاراخان در فدراسیون روسیه از مجسمه عمر خیام شاعر نامی ایران پرده برداری کرد. این مجسمه چهار متری که از بزنر ساخته شده، در محوطه داشنگاه آستاراخان نصب شده است.

مجسمه ای که از خیام نیشابوری در دانشگاه آستاراخان نصب شد با عنوان «خیام: خرد، آزادی و زندگی» نامگذاری شده 


.............................................................

جهت آگاهی دوستان

شهر آستراخان یا آسترخان  

 asterxan

Астрахань  

مرکز استان آستراخان روسیه است که در کتاب های تاریخی ما از آن به نام هشتر خان نام می برند !

https://www.youtube.com/watch?v=8f9joDMgL_k