X
تبلیغات
رایتل

پارکی که سد و پنجاه و دو سال پیرست اما نفسش تازه و جوان است

تورج پارسی

سه شنبه بیست و سوم دوهزار شانزده

امروز سالگرد پارک شهر اپسالا بود ، دو سال پیش سد و پنجاه سالگی اش را با شکوه جشن گرفتند ، پارکی که باشندگان شهر با آن مونسند از خرد تا کلان ! من هم زیاد با آن اخت هستم و بی گمان مردی که همیشه دوربینی در دست دارد با کوله باری را می شناسد ! بارها در گوش درختانش حافظ ، سعدی ، فردوسی خیام و ..... زمزمه کرده ام ، بارها دلکش ، قوامی و ..... را نیز.........!
دیروز برای شادباش سد و پنجاه و دو سالگیش شال و قبا کردم و رفتم وشادباش گفتم و عکس هایی گرفتم و خیام را خواندم :

هر سبزه که بر کنار جویی رسته است
گویی ز لب فرشته خویی رسته است
پا بر سر هر سبزه به خواری ننهی !
کاین سبزه ز خاک لاله رویی رسته است .!

LikeShow More Reactions
Comment