X
تبلیغات
رایتل


یادی از استاد اسلامی ندوشن 


تورج پارسی

پنج شنبه نخستین روز ماه سپتامبر دوهزار شانزده


هوای سرد پاییزی امروز مرا به یاد روزی برد که استاد اسلامی ندوشن در اپسالا مهمان مان بود ، هوای سرد ماه اپریل بود که به راستی نفس می گرفت . گفتمان زیادی داشتیم به ویژه از دورانی گفت که نخستین کارش را در دادگستری شیراز با سمت "دادیار " آغاز کرده بود و تکیه بر این که شیراز از " زنانش " در فصل بهار زیباتر می شود به ویژه در اری بهشت . 
عکس ها به تاریخ آدینه سیزدهم اپریل نود شش
با مهر همیشگی

Touradj Parsi's photo.