X
تبلیغات
رایتل


یادمانی از آن سال های دورتر

 

تورج پارسی


دوازدهم سپتامبر دوهزار شانزده


آن سال های دورتر با دوستی که خود اهل آن دیار بود به یکی از شهرهای شمالی رفتم نخستین روز این بانوی نامرد !!! مرا به یک امام زده برد !!!من فکر کردم حتما یک جاذبه توریستی دارد اما یک امام زاده معمولی بود ! شایدم در میان اما مزاده ها این یکی آه در بساط نداشت !! به هرروی با همان قیافه ی خسته با ریشی دراز و گیسی درازتر شبیبه درویش ها و هیپی ها به زیارت مشرف شدیم !! اما زیارت در دهنمان تلخ شد !!!
حضرتش به دربون امامزده گفته بود این مرد هندی جد اندر جد نجسه اندر نجسه !!! چرا به امامزاده راش دادید !!!
من هم بی خبردر گوشه ای ایستاده بودم ، دیدم مردی لاغر اندام آمد با دستپاچگی وشرم گفت موسیو !!! شما نجس !!! و نشان می داد که باید بری بیرون !! من اصلن هیچی نگفتم فقط نگاه کردم ، مرد جمله را تکرار می کرد اما نزدیک نمی شد ! 
دو تا دختر به مرد اعتراض کردند: بیچاره اومده نگاه بکنه چرا نمی زارین اینجا یک شهر توریستی است ! باز من فقط نگاه می کردم ! یکی از دخترا به انگلیسی گفت ناراحت نباشید ! من هم با لبخندی سری تکان دادم اما امدم بیرون !!!! زیارتم نیمه تمام ماند !!!!
می دانستم زیر سر خود اون عجوزه ایست که مرا به اینجا کشانیده !!
آمد طلب کارانه گفت کجارفته بودی ؟ دنبالت می گشتم گفتم سفارش شده بود که مرا به جرم نجس بودن بیرون بکنند که دوتا دختر فرهیخته به یاریم شتافتند !!
گفت ای بابا چرا صدا نکردی!! چرا نگفتی ایرانی هستی سو تفاهم شده !! گفتم آخه به دربون سفارش شده بود !!! با قیافه حق به جانب فرمود :‌ کی اینکار کرده !! به حق چیزای نشنیده !! این کار بی سابقه است در این شهر توریستی ! حال بگیریم تو هم یکی ازون توریستا گدا گشنه نمی دونم کجا !! اما حق نداران نجس و پاک بکنند ! شایدم اومدی طلب حاجت بکنی !!! البته با لبخندی پدر سوختانه ی .....
کدوم مومن این کار را کرده باید ته و توش در آرم !!
گفتم بی زحمت خودتان را ادَیت نکنید حتما یک نادان کلان از " تبار کرم داران " بوده که سفارش کرده !!! 
***
گیلان زیبا بود ، گیلان سر سبزبود و دوست داشتنی با مردمی مهربان به جز همون یکی که از تبار کرم داران بود !!!
یادش به خیر

Image may contain: one or more people
LikeShow More Reactions
Comment