X
تبلیغات
رایتل

Beauty and Aesthetics
تورج پارسی

زیبایی و زیباشناسی

سه شنبه سی ام سپتامبر دوهزار چهارده

زیبایی هم آهنگی است !طبیعت نخستین آموزگار زیبایی شناسی انسان بوده است و سپس انسان با این شناخت دست به آفرینش هنر دست یازیده است . 
شاید زنان از همان پگاه تاریخ به این مهم ره یافتند و ابزار طبیعی/ رنگ / را فراهم آوردند .یکی از مواد ی که از چهارهزار سال پیش مورد استفاده دارویی و آرایش داشته است گیاهی است به نام حنا که در افریکا ، آسیا و استرالیا می روید . رنگ آمیزی با حنا یا
Mehndi 
نیز عمری همچون کلئوپاترا دارد ناگفته نماناد که این هنر با خال کوبی تفاوت بی شمار دارد .در ایران باستان همچون مصر باستان از رنگ های طبیعی در آرایش استفاده می شده است ، این نگاه به رنگ و استفاده از آن نزد زنان اعتبار خودرا داشته و اصطلاح هفت قلم آرایش یا هفت وند یا هفت کرده یا " هفه " هم چنان زبانزد است هفت قلم آرایش عبارت است از : سرمه،
نگار یا حنا، 
سرخاب یا سرخی / برای لب و گونه ،
سفیدآب،
وسمه /برای پر پشت کردن ابروها، 
زرک / گرد زرین یا طلایی است که به مو و صورت می مالند/
خال .

چنانچه ادیب الملک فراهانی در یک رباعی هفت قلم را آورده است :
هفت پیرایه هست خوبان ر
اکه از آن باغ حسن سیراب است
وسمه و سرمه ء نگار و فجک 
خال زردک و غازه و سفیداب استا
مروز عکس دست و پاهایی را دیدم که هنر رنگ آمیزی با حنا را نشان می داد ، یک باره به شب حنابندون هایی که در دوران کودکی دیده بودم رفتم با ترانه هایی که می خواندند :امشوحنا می بندن / به دست و پا می بندن / اگر حنا نباشه مرق طلا می بندن ...... البته گاه رندان شوخ طبع به جای مرق طلا یا آب طلا از ماده ی دیگری هم سود می جستند که خنده را همگانی می ساخت .......http://en.wikipedia.org/wiki/Henna

Touradj Parsi's photo.
Touradj Parsi's photo.
LikeShow More Reactions