در آیین سپاسگزاری از ایزد باران بودیم در سن خوزه کستاریکا ! رقصندگان آیین را باترنم برگزار می کردند ! در هر گوشه ای از جهان سپاسی هم هست به طبیعت البته نزد دوست داران طنیعت ! من هم در کنار شان آیین را همره شدم ! از یاد آوری های فیس بوک

Image may contain: 4 people , people smiling , outdoor