X
تبلیغات
رایتل

پیشکش به استاد شجریان

شب میهن

تورج پارسی

بخوان تا این "شب میهن "
شود کوتاه و کوتاه تر
که در هر واژه و گامت
نهانست صبح امیدی
جون دوهزار ده ویرجینیاپیشکش به استاد شجریان