برخی را بدون بخشنامه یا زور یا ..... می شود دوست داشت، یک دوست داشتنی که آدمی خود به آن می رسد نه اینکه .......! کلام ناصر ملک مطیعی را می خواندم ! می بینم که تختی پس از سال های سال هم چنان یادش گرامی است . با مهر همیشگی

ناگهانی‌تر از فوت مرحوم تختی؟

مرگ تختی هم خیلی غیرمنتظره بود. تختی به معنای واقعی انسان خوبی بود. به کسی حسادت نداشت. اهل تملق و چاپلوسی و پول هم نبود. زمانی که داستان «حسین کرد شبستری» را کار می‌کردیم دکتر کوشان به من گفت اگر بتوانی تختی را وارد کار کنی ۱۰۰...

See more
Image may contain: 1 person , outdoor