این هم عکس گل ها ی زادروز ناهید که به من فرستاده شد، با سپاس از دکتر بهادری گرامی مان

Image may contain: flower and plant