نگاهت آبى و آبى است ، آبى جان !

تورج پارسى

پنجم مه هشتاد و هشت / فلورانس

نگاهت آبی و آبی است ،
و لبخندت ،
به سان ریزش باران ،
 سخاوت و دهش دارد .

بهاری سبز در دستان خود داری ، 
 بهاری ،کاندر پی ندارد فصل پاییزی .

لبانت واژه آشتی و امیدست ، 
 که شب را می دهد پیوند با روزان آفتابی .

و شب رویای آرامی است در گیسوی افشانت 
که بر هر تار آن 
 ازجنس شعر و نغمه ى دلکش نوازش هاست .

نگاهت آبى و آبى است ، آبى جان !.
 نگاهت .........

Image may contain: sky and outdoor