نووه هایم خرگوشی دارند که فافی fafi صدایش می کنند ، فافی به من اخت پیدا کرده بود و همه جا دنبالم می آمد ! روی پایم می نشست و به تماشای در و دیوار مشغول می شد !

Image may contain: one or more people and shoes
No automatic alt text available.
Image may contain: cat