در عصر فیس بوک 


تورج پارسی


سه شنبه پنجم دسامبر دوهزار هفده


در عصر فیس بوک که یک جوری هم  بار همه ی دوران تاریخ زیست بشر را به دوش می کشد ، کلام بی جا  زیادست ! در جایی خواندم که آدمی از خود بی خبر" ولایت فقیه "را  پیوند داده بود به " فره ایزدی " و  هر دو را در یک کاسه گذاشته بود که خنده نیاز نبود بلکه گریستن داشت ! 


در همین زمینه برخی وختا به نوشته هایی برخورد می کنم که یه جوری آیه وایه هستند ، سرگردانند ! هذیانی می گویند ؟ که تاریخ  هم از دست شون وادار میشه بوگروزه !!!

استادمان دکتر ژاله آموزگار ، استادانه واژه "  فرّه " را واشکافته توجه را به همین معنا که خود کتابی است جلب می کنم ! با مهر همیشگی 


 خود کتابی است گفته ی استاد ! 


 فرّه مترادف با خویشکاری


دکتر ژاله آموزگار


مگر نه این که در متون پهلوی فرّه مترادف با خویشکاری یعنی انجام وظیفه است؟

همین فرّه است که کشاورزی را به بهتر کِشتن ، آموزگاری را به بهتر تعلیم دادن و سلحشوری را به بهتر دفاع کردن وامیدارد !
Image may contain: one or more people and people sitting