در حضور آبی دریا

تورج پارسی

بیست و دوم جون دوهزار پنج

لارنکا قبرس

در حضور آبی دریا
آنچنان گم می شوم
که آب سر بر ساحل می کوبد 
تا شاید مرا به خود باز گرداند !
.

Image may contain: sky, cloud and ocean
LikeShow More Reactions
Comment
Comments