دیشب به خوابم آمدی ، با چشم پر نگاهت

زنده شدم با دیدن آن چهره ی چو ماهـــــت

چشمان پر افسون تو پر خنده بود چو نرگس

نرگس ز شیراز آمده تا بنگرد نگاهت .......

مه هزار و نهسد و نود و هفت

تورج پارسی

Image may contain: 1 person, text