X
تبلیغات
زولا

در عکسی که می بینید دروغ بزرگی اما پوچ و خالی ساخته و پرداخته شده است ! این کلام زرتشت نیست !
تورج پارسی
بیست و ششم دسامبر دوهزار هفده

نخست زرتشت از پندار یا خیال چیزی نگفته بلکه تکیه بر اندیشه و اندیشیدن دارد پس اندیشه نیک است نه پندار نیک .

دویم :
از زبان زرتشت دروغ زیاد ساخته می شود ! کلام زرتشت را در " گاتا" بجویید و بس !

از دیدگاه گات ها اگر بخواهیم تعبیری از بهشت و جهنم داشته باشیم همانا چو نی و چگونگى روحى و روانی آدمی است به همین دلیل نمی توان آنرا در ظرف مکان و زمان جا سازی کرد تا مرزی و حدودی برای آن بوجود آورد ، بر این اصل روان نیک اندیشان ، نیک گفتاران ، نیک کرداران با شادی و شادکامی که برآیند خشنودى وجدان است به سرزمین منش نیک یا Dangheuish Demana Manangha می روند . نکته ی شایان نگرش این است که برخلاف دین های سامی و وندیداد و اردایویراف نامه سرزمین منش نیک یا جهان پاکی و راستی خارج از ظرف و مکان و زمانست یا به عبارت دیگر :
حالت روحی و روانی است یا به شکل خشنودی وجدان که شادی ترجمان آن است یا ناخشنودی که نشانه اش اندوه بی پایان است . بهشت و جهنم وندیداد و ارداویراف نامه را هرگز به حساب دین زرتشت نگذارید ، دین زرتشت را در واژگان خردبار " گات ها " بجویید ، بهشت و جهنم حاصل کشت ماست و این جهانی است و بس !

سوم : آنکه مزدا اهورا همان خردست ...

چهارم :
زرتشت انسان را در گزینش راه آزاد می داند ...چون راه برگزیده شد ، انسان مسئول گزینش خویش است !
: پنجم :
انسان مسئول پیرامون خویش است :روستا ، شهر ، کشور و جهان .

Image may contain: 1 person, text
LikeShow More Reactions
Comment