X
تبلیغات
زولا


۲۹ اسفند ۱۳۲۹ خورشیدی روز ملی شدن نفت !
تورج پارسی
نوزدهم مارس دوهزار شانزده

بیست و نهم اسفند هزار سی سد و بیست نه خورشیدی

روزی که نفت ایران ملی شد ، " گرگ " نفتخوار بریتانیا پس از سال ها غارت به بیرون انداخته شد و مردم شادی کردند ! آبادان یک پارچه شور شد و شادی و ایران کمر راست کرد و بر پای ایستاد !

اما پس از چندی !!! دوباره " گرگان " برگشتند ! در ناله ی اخوان بشنویم :‌
" و بردنها و بردنها و بردنها 
و کشتی ها و کشتی ها و کشتی ها 
و گزمه ها و گشتی ها " 
آغاز شد و ......
تاریخ را باید نقد کرد و دکتر مصدق هم برگی از تاریخ معاصر ایران است ! اورا همچون مردان و زنان دیگر تاریخ باید نقد کرد ! نقد یعنی دور از غرض ورزی و دور از شیفتگی یعنی نگاه تاریخی انداختن !

Image may contain: one or more people