X
تبلیغات
زولا


اگر آزادی از هنر گرفته بشود درماندگی میدان می یابد !

تورج پارسی - بیست و سوم اپریل دوهزار هیژده

هنر بر خلاف طبیعت خودرا تکرار نمی کند ! هنر یعنی نو آوری و نگاه تازه ! با وجودی که دل در گرو طبیعت دارد ولی راه خودرا می رود ! یکی از موضوعاتی که در هنر مورد توجه قرار می گیرد زیبایی است چرا که به گفته ی John keats زیبایی حقیقت است و حقیقت هم زیبایی است ! یعنی آشکارست ! ملموس است و عینی ! 
از همین منظر از جهان دیرین اندام زن آنی دارد به ویژه که نظرگاه اهل هنر می شود! حتا در هنر انسان ابتدایی ! اوج این نگاه در مجسمه ونوس خودرا می نمایاند !

مجسمه ای که نامورست به Venus beautiful Sarin" !! Venus of the Beautiful Buttock 
باسن یا سرین زیبای ونوس ! برآیند چنین نگاهی است ! به اکلیدس هندسه دان یونانی که در سده سوم پیش از میلاد می زیست نسبت می دهند که گفته بود : "زیباترین خط هندسی خط سرین زن است " سپس اگر اشتباه نکنم شاهنامه پژوه استاد خالقی مطلق گفته ی اکلیدس را چنین به دست شعر داده است !

نقاش ازل بسی خط راست کشید / 
کج نیز کشید و هر چه می خواست کشید 
لیکن چو خط " سرین " زن آغازید /
این " خط شگفت "بی کم و کاست کشید!

در فرهنگ ما زیبایی زن پر ارج است البته با یک جور پوشیدگی ! همین زیبایی نهفته فقط در شعر نفس می کشد ! حاصل جمع آب و تن تو ضربدر وقت "تن شستن " تو / هر سه منهای "پیراهن "تو، برکه را کرده حالی به حالی / حسین منزوی !

حتا در آبان یشت شرح شاعرانه و زیبایی از اردویسور اناهیتا می دهد : آ به راستی ارویسور اناهیتای بزرگوار ! همانگونه که شیوه اوست ، برسم بردست گرفته ، گوشواره هاى زرین چهارگوشه اى از گوش ها آویخته و گردن بندى بر گردن نازنین خویش بسته نمایان مى شود .
او کمر بر میان بسته تا پستان هایش زیباتر بنماید و دل نشین تر شود. .... کرده سی ام ۱۲۷
اما اندام همه سویه آشکارزن در هنر نقاشی ما سخت پوشیده است آشکارنیست !

عریانی او تابو است و این چنین چادری نا نوشته بر آن کشیده یا به عبارتی در پستو گذاشته می شود ! به تازگی تابلویی از بانو زهره خالقی پژوهشگر ، شاعر و نقاش دیدم ! زهره در این تابلو راه خودرا رفته و هنر را که اصولا می باید تن به مرز بندی ندهد ! فضای پاک و آزاد داده است تا یک جور به معنای زیبایی برسد ! 
البته می باید میان زیبا شاختی اندام آشکار زن با نگاه صرفا جنسی مردانه فرق گذاشت ! هنر مند نمی تواند و نباید با زدودن طبیعت آدمی یعنی بود حقیقی او به دام بیفتد ! اگر آزادی از هنر گرفته بشود درماندگی میدان می یابد !

Image may contain: 1 person
Image may contain: people standing and outdoor
LikeShow More Reactions
Comment