X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ی اد داشت روزانه

باید اندیشید زمان منتظر کسی نمی ماند !

تورج پارسی

اندیشیدن حق آدمی است حق طبیعی اوست ! آنچه که مدار اندیشه ی من است رسمیت حقوق انسانی است ! حکم های قرون وسطایی توسط هر فرد یا دستگاه حکومتی محکوم است ! اینان در واقع از زیر خروارهاخاک قرون وسطایی بر علیه انسان برخاسته اند ! 
این همه غل و زنجیر نشانه ای از ترس است ! دیکتاتورها هر چه بیشتر بترسند حلقه را تنگ تر می کنند 
کشور مادر موقعیت بسیار حساسی است ! اما واعظان مرگ هم چنان مرگ بهر می کنند !
اینان باید بدانند که انسان معنا دارد و خدایان خیلی وقت است که مرده اند !
و تاریخ از تشیع جنازه خدایان برگشته است !