X
تبلیغات
رایتل

چه زیبا با " تار" دل ما نواخت ! امید که باز بنوازد !

تورج پارسی

چهارشنبه یستم جولای دوهزار شانزده

از آن نسل اثر گذار ، نسل پویا ، نسلی که توانست شاگردانی زیاد بپروراند و موسیقی را به شکل بهتر خانگی کند ! همدم سازد ، کم مانده اند ! چشم انتظار تندرستی استادان به ویژه استاد فرهنگ شریف هستیم که هم اکنون در بیمارستان بستری است ! چه زیبا با تار دل ما نواخت ! امید که باز بنوازد !