X
تبلیغات
رایتل

گویا در شهر گرمازده اهواز هوا در سایه پنجاه و یک درجه  است  !

تورج پارسی

بیست و چهارم  جولای دوهزار شانزده


دیروز  یکشنبه سوزانی بود ، گرما  حکومت می کرد ، سری به پارک شهر زدم  خلوت بود گویا از فشار گرما همه به آب زده بودند ! اما زیر سایه درختان خونوک بود و دل نشین .

گویا در شهر گرمازده اهواز هوا در سایه پنجاه و یک درجه  است  تو خود بخوان حدیث مفصل از گرما !  یعنی بر هر دم و بازدمش  کفری واجب است !!!!!

البته شیراز چهل یک درجه هم   چندان  " مفرح ذات " نیست  !

 این پرنده هم کنار نیمکتی که من نشسته بودم و به ابرهای سپید نگاه می کردم ، ایستاده بود ، گه به من نگاه می کرد و گاه بیشتر حالت انتظار داشت یاد آور : شب به گلستان تنها منتظرت بودم زنده یاد داریوش رفیعی