یاداشتی بی تاریخ اما در تاریخ

تورج پارسی

شنبه بیست و دوم اگوست دوهزار پانزده / باز نشر

چگونه عدالت شود برقرار /
اگر سود جویی نگردد مهار

در ماهنامه چیستا که به سردبیری استاد بزرگوارم پرویز شهریاری منتشر می شودبا نامی آشنا شدم ، علی جعفری مرندی که کارگر هستند . شاعرند و دارای جهان بینی انسان گرایانه . یکی از شعرهای نامبرده را در اینجا می آورم ، با مهر همیشگی

چگونه عدالت شود برقرار 
اگر سود جویی نگردد مهار

بر آنند غارتگران جهان
جهان تنگ سازن بر مردمان

به کام دل خویش غارت کنند
سپس ادعای خسارت کنند

چنین است آیین یغماگران 
به هر گوشه رنگ و نژاد و زبان

No automatic alt text available.