X
تبلیغات
رایتل


در زیر درخت گل دی " باده " همی خورد او
از خوردن آن " باده " زیر و زبرست این " دل " / دیوان شمس

تورج پارسی

شنبه بیست و دوم اکتبر دوهزار شانزده

هوا ابری است و یخین وغمین و کمی هم تاریک ، دولت سرما حکمرانست ، با جلال جبروت ، بوی برف می آید ! 
کفش کلاه کردم که پیاده روی روزانه را سامان ببخشم ، بد جوری سردست ، اما طبیعت زیباست در میان شطی از زیبایی درختان و برگ های سرخ و زردی که رقصان بر دامن زمین می نشیند ، راه می روم !
زنی با سگش از رو به رو نزدیک می شود ، زن زیباست و زیباتر حتا و سگ هم تابلوای است زیبا ، از نژاد امریکایی
Bluetick Coonhoun
است نخستین بار بود که این نمونه سگ را در اپسالا می دیدم ، در امریکا دیده بودم و عکس هم گرفته بودم ، اما عکس را در آرشیوم نیافتم ، از گوگل قرض کردم ، سگ جم نمی خورد چشم در چشم من دوخته است ، مشکوک است که ...... !!! زن متوجه شده است ، لبخندی می زند به سگ نزدیک می‌شوم و برایش سوت می نوازم دستی به تابلوی روی پوستش می کشم ، متوجه می شود که آدم چشم پاکی هستم !! در چشمانش امنیت را می خوانم ! از بانوی زیبا و خوش خرام می پرسم چه نامی دارد ؟ می گوید فردریک ! در واشنگتن که خریدمش نام دوست پسرم را رویش گذاشتم !
می گویم زن زیبا ، سگ زیبا و طبیعت هم زیباترین !! لبخند می زند می پرسد : شاعری؟ پاسخ دادم : نه همیشه !!!
لبخندی به مهر می زنم و از هر دو بدرود می گویم ، ایستادم که عکسی از این زیبا درخت بگیرم که آقای فردریک رو بر گردانده و نگاه می کند !!! گویی هم چنان اندک شکی در او مانده است ، امید که شب بتواند بخوابد !!

راه ادامه می دهم به بازی دیشب دختران ایران و سوئد می اندیشم ، گویا تیم شهرداری بم و سیرجان بودند که به مصاف تیم دختران قبراق سوئد که در رده هفتم جهان جا دارند، آمده بودند ، شگفت زده شدم ، هوا هم بارانی بود و سرد و ناجور ، رخت ورزشی شان هم جای خودش چه عرض بکنم ، فصل مناسبی هم نبود برای تیم دختران ایران ! به راستی قیافه ی خسته ای داشتند و ......!! بازی با هفت گل برای دختران سوئد پایان یافت به هر دو تیم شادباش می گویم !
امید که فوتبال همیشه میدان دوستی ها باشد با همه ی تفاوت ها ! با مهر همیشگی

https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetick_Coonhound

Touradj Parsi's photo.
Touradj Parsi's photo.
Touradj Parsi's photo.