دوش در حلقه ی ما قصه ی " گیسو " ی تو بود
تا دل شب سخن از " سلسله ی موی " تو بود / حافظ

Image may contain: one or more people