عشق دکترینش را آگهی می کند :

اگر عداوت و جنگ است در میان عرب
میان لیلی و مجنون محبت است و صفاست
سعدی

No automatic alt text available.