X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


تاریخ علم است و عالمانه می باید به سراغش رفت !
تورج پارسی
ششم ما ه دسامبر دوهزار هفده 
بخشی از فرازهای نامه ام در پاسخ به بانو ...... دانشجوی رشته ی تاریخ دانشگاه تهران

بیان و نوشتن حق همگی است اما اگر در آن پشتوانه ی تخصصی باشد بر دانش عمومی می افزاید اما اگر چنین نبود صرفا زمینه ی " گفتن هایی " می شود که نقد نیست بلکه گفتگوی رهگذارنه است !

شاملو شاعر مطرح کشور که صدای باریتونش در شعر خوانی خود از لون دیگری بود پر شکوه ! در باره ی فردوسی گفت و تا باستان هم رفت البته به جای خود اما ره آوردی در این کار تخصصی نداشت !

بدون شک هر نسل می باید با نگاه تازه و منقدانه تاریخ را وارسی بکند، وا بشکافد بدون پیش فرض ها !! ، باید در واشکافی تاریخ از شیفتگی و چهچهه و به به و زنده باد و مرده باد سیاسی به دور قرار گرفت ! یعنی به سراغش با غرض ورزی یا شیفتگی گندتر ازغرض ورزی نرفت !

تاریخ علم است و عالمانه می باید به سراغش رفت ! تاریخ نه سیاه مطلق است و نه روشن مطلق فراز !
مشکل با تاریخ را باید حل کرد ! تا بتوان بر مدار خرد به شناخت همه سویه آن رسید !
خوشبختانه امروز دانشمندان ایرانی و ....در باره ی این کار تخصصی خوب کار کرده اند که در امید را گشوده است ....... با مهر همیشگی

Image may contain: 1 person
No automatic alt text available.