X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


نخست سپاس از حضور روشن تان !
سپاس که چراغ راهم شدید !!


تورج پارسی


نوشتم که اهنگ آن دارم که از محله ی پهناور فیس بوک چیاکشی بکنم :‌ حقیقتش یک جور رسیدم به حرف هدایت ، یک جور در خود خمیدن ، یک جور به قول کسرایی از تشیع جنازه خود برگشتن !

سخت نگران ایرانم ! نگرانی های سیاسی اش به جای خود که آن به آن است ، نگران اسکیزوفرنی فرهنگی آن هستم ! سخت بیماراست با نشانه های بالینی آشکارتر !

توهم ،Delusion
توهم ، توهم ، کلام از خرد گریزان شده و آسان گویی و آسان پذیری آسانتر یعنی یک جور رکود ؟ یک جور تیشه به ریشه خود زدن ، یک جور گریز از اندیشیدن ، اما در عوض گوش ها باز و زبان ها آماده ی نقل قول آن از این سو به آن سو ! به آنچه نقل می کنیم نمی اندیشیم ! بد جوری هم مسری است !!! دچار تراژدی کمدی هیاهو برای هیچیم !

اما عیب می گفتیم هنر می : تکنیک پیشرفته امروز که هرروز سرعت بیشتری می یابد بستری فراهم آورده برای " آموختن " و ما هم امروز در این کاروان بسیار پر جمعیت در حرکتیم ، شاید هم بنا بر آمار، عدد کمی نیستیم حتا بی شماریم ! پس بودن مان یک پوئنگ مثبت است ! پس باید از این فرصت نیک ، درست و به هنگام ، سود بجوییم ! نیک می دانیم که در این ره می شود بیشتر یاد گرفت ، بیشتر آموخت و زمینه ی بسیار پر وسعت " اندیشیدن " را گسترده تر ساخت !

آموخت که اگر حرف دیگری با من هم خوان نیست، دشمن من نیست ! بیاموزیم که در یک جامعه اگر همه مثل هم بیندیشند ، یعنی جامعه به دور خود می چرخد ، یعنی جامعه سرانجام سنگکوپ می کند !
پس تنوع رنگ ها بر مجال فرصت ها می افزاید ! بگردیم همدیگر را پیدا بکنیم ، جهان در نهایت بزرگی ، کوچک است و در نهایت کوچکی بس بزرگ ! بگردیم جای مان را پیدا بکنیم ! امروز ما همسایه ی همه ی مردم جهانیم ! این را بشناسیم و ارج بنهیم ! کوچک کردن دیگری سبب بزرگی ما نمی شود !!
!

***
من پیش از میلاد مسیح گرفتا رنگ آبی بودم !!! در مدرسه هم شهرت داشتم که اگر از تورج بپرسند ماست چه رنگی است می گوید آبی است !!!

یک روز با دوستان بانو فاطی صابری و اقای شهریار بخشی پور در آی کیا IKEA قهوه می 
خوردیم / شهریار هم آبی پرست است !!! طفلک !! هم اکنون برای ترک آبی پرستی تحت معالجه است !!!
پرسیدم اگر ما صاحب آی کیا بشویم فراورده ها چه رنگی خواهند داشت ؟ فاطی گفت من شریک نمی شوم چون همه ی آشیا باید رنگ آبی داشته باشند از جاروب تا مبل تا کارمندان همه آبی می شوند و بعد از یک ماه ورشکسته می شویم و به گدایی می افتیم !!!! من شریک نمی شوم !!! به این علت آبی پرستی صاحب آی کیا نشدیم !!!!

Image may contain: indoor